Erasmus+ tanári mobilitás 2018

Évnyitó értekezlet

Az évnyitó tantestületi értekezleten az egész tantestület meghallgatta a programban részt vevő tanárok nyári élményeiről készült szines előadásokat és prezentációkat.

Élménybeszámolók

A tanév elején a résztvevő kollégák három találkozó alkalmával megosztották egymással a nyár során lezajlott módszertani és nyelvi képzések tapasztalatait, nehézségeit. A rövid prezentációk és élménybeszámolók után összegezték a projekttel kapcsolatos eredményeket, tapasztalatokat.

(N)ÉVforduló

A 2018. október 26-i (N)évfordulós ünnepség egyik fontos eleme az folyamatban lévő Erasmus+ programokban részt vevők beszámolói voltak, mely során nemcsak a tanárok, hanem a párhuzamosan zajló Erasmus+ ifjusági cserében résztvevő diákcsoport is bemutatót tartott. Az egész iskola diáksága és tanárai nagy lelkesedéssel hallgatták a prezentációkat.

Szakmai workshopok

Az idegennyelvi munkaközösség tagjai a 2018-19 tanév első féléve során több alkalommal tartottak egymásnak módszertani workshopot és megosztották egymással a tanult új módszereket. A módszertani képzésen részt vett kollégák feladatokon, prezentációkon, játékokon keresztül adták át külföldi tapasztalataikat.

Disszeminációs nap

A 2018. december 15-én megrendezett Erasmus+ disszeminációs napon pályázatunk tapasztalatait, eredményeit osztottuk meg az iskola diákságával, a tantestülettel és a meghívásunkat elfogadó szegedi iskolákkal- különösen a Szegedi SZC iskoláival. A disszeminációs rendezvényen a Tempus Közalapítvány képviselői is megjelentek. A résztvevők először utazási élményeiket osztották meg a diákság és a tantestület tagjaival, majd workshopok keretében adtak ízelítőt a tanultakról a tantestületnek. A nap ezen részére meghívtuk a Szegedi SZC képviselőit is. A nyelvtanfolyamon résztvevő kollégák kerekasztal beszélgetés során meséltek élményeikről, tapasztalataikról.